رشته الکترونیک یکی از رشته های شاخه فنی و حرفه ای می باشد هنر جویان این رشته در طول 2سال

تحصیلی در زمینه های مختلف دانش و مهارت کسب می نمایند. عناوین دروس تخصصی این رشته همراه با اهداف کلی هر درس به شرح زیر می باشد:

1- مبانی برق: درک اصول الکتریسیته به منظور فراگیری موضوعات علمی وعملی برق

2- رسم فنی: ترسیم سه نما، مجهول یابی- برش وپرسپکتیو و پلان ساختمان و سیم کشی آپارتمان یک طبقه

3- اصول اندازه گیری الکتریکی: آشنایی با دستگاه های اندازه گیری و طریقه استفاده از آنها

4- الکترونیک عمومی 1: آشنایی با مبانی الکتریسیته و اصول الکترونیک، شناسایی قطعات والملن های الکترونیکی مدارات دیودی و تقویت کننده های ترانزیستوری

5- کارگاه مقدماتی مکانیک: ساخت وسایل فلزی ساده

6- کارگاه سیم کشی 1: خواندن نقشه های تاسیسات الکتریکی ساختمانهای کوچک و اجرای آنها

7- کارگاه الکترونیک مقدماتی: انجام ترانس پیچی- تهیه مدارچاپی و مونتاژ مدارهای الکترونیکی ساده

8- آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی: شناخت قطعات الکترونیکی و کار برد صحیح دستگاه های اندازه گیری متداول

9- مدارهای الکتریکی: تحلیل مدارهای جریان مستقیم و مدار های  RLC در جریان متناوب یک فاز وسه فاز

10- الکترونیک عمومی 2: آموزش مدارهای پایه الکترونیک و قطعات الکترونیک صنعتی

11- مبانی مخابرات و رادیو: آموزش مبانی مخابرات و گیرنده های رادیویی

12- مبانی دیجیتال: آشنایی با اصول مدار های دیجیتال و تحلیل مدارهای ساده دیجیتالی و کاربرد آنها در دیگر مدارهای الکترونیکی

13- کارگاه الکترونیک عمومی: آموزش مفاهیم عملی و مدار های کاربردی در رشته الکترونیک

14- آزمایشگاه مبانی مخابرات ورادیو: توانایی تعمیر گیرنده های رادیو یک موج- چند موج و تلفن و نصب و راه اندازی سیستم های آنتن مرکزی وتقویت کننده های صوتی(PA)

 

                                           مشاهده جدول دروس رشته الكترونيك

                                  معرفی ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی رشته الکترونیک

+ نوشته شده توسط نعمتی در و ساعت 12:25 |

ماده 108 : ملاکهای هدایت تحصیلی

الف: نمرات دوره راهنمايي تحصيلي وپپايه اول متوسطه دانش آموز برابر نمون برگ شماره يك هدايت تحصيلي( به ميزان 50 امتياز)

ب: نظر مشاور براساس بررسيهاي مشاوره اي(به ميزان50 امتياز)

      ماده 109:ضوابط مربوط به نمرات درسي رشته ها وشاخه هاي مختلف

1-1-   مجموع سه نمره پذيرفته شده خرداد يا شهريور هريك از درسهاي رياضي وعلوم تجربي در سه پايه در دوره راهنمايي تحصيلي،بدون    
               ضريب كمتر از30 نباشد.

2-1-   نمره درس رياضي(1)(پايه اول) دردوره متوسطه حداقل 12 باشد ودرس فيزيك(1) وآزمايشگاه راباموفقيت( كسب حداقل نمره 10)
                 گذرانده باشد.

3-1-   مجموع نمرات درسهاي مرتبط با رشته در دوره راهنمايي وپايه اول دوره متوسطه بايد حداقل 96 باشدويا به عبارت ديگر معدل درسهاي
               مرتبط بارشته از 12 كمترنباشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط نعمتی در و ساعت 10:58 |