منابع کنکور کاردانی به کارشناسی برق - الکترونیک 

عمومی

-----------

ادبیات با ضریب ۱  ( شامل کتابهای : برگزیده ی متون فارسی تالیف دکتر جلیل تجلیل و ... زبان و نگارش فارسی تالیف دکتر حسن گیوی  : انتشارات سمت - زبان و ادبیات فارسی تالیف باقر غلامی کلیشمی)

معارف اسلامی با ضریب ۱  ( شامل کتابهای  : معارف اسلامی ۱   تالیف محمد سعیدی مهر و امیر دیوانی : انتشارات نهاد رهبری - معارف اسلامی ۲ : انتشارات سمت)

زبان با ضریب ۱ ( انگلیسی عمومی برای دانشجویان  نوشته ی دکتر محمد حسن تحریریان ٬ غلامرضا زارعی و...  انتشارات چهارباغ - انگلیسی برای دانشجویان فنی مهندسی  نوشته ی دکتر پرویز بیدهری ٬ دکتر محمد فلاحی و ...انتشارات سمت )البته تسلط به کتابهای دبیرستان و پیش دانشگاهی لازم به نظر می رسد .

                                                                               تخصصی

------------

الکترونیک  با ضریب ۴  ( شامل کتابهای : الکتر ونیک ۱ و ۲  تالیف  دکتر سعید میر عشقی )

ریاضی با ضریب ۳ (شامل درس های ریاضی عمومی و کاربردی  و شامل کتابهای  مختلفی می شه که همه اشون از نظر محتوا یکی هستن و فقط طرز بیان فرق می کنه)

تحلیل مدار های الکتریکی با ضریب ۳ ( شامل درس های مدار ۱ و ۲ و کتابهای :تحلیل مندسی مدار ویلیام هیت - نظریه ی اساسی مدار  دکتر جبه دار  جلد ۱ و ۲ )

مدار های منطقی با ضریب ۳

فیزیک مغناطیس با ضریب ۲  (شامل کتاب فیزیک مغناطیس هالیدی)

ماشین های الکتریکی با ضریب ۲ (کتابهای  ماشین های الکتریکی ٬ چاپمن  ترجمه ی دکتر دهقانی - ماشین های الکتریکی  ٬ پی سی سن  ترجمه ی دکتر عابدی - ماشین های الکتریکی  ترجمه ی دکتر حمید لسانی)
 

منبع: http://sajad-university.blogfa.com/post-84.aspx

+ نوشته شده توسط نعمتی در و ساعت 0:35 |